ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Προφίλ Επικοινωνία Δυναμικό
Υπηρεσίες
Εκδηλώσεις
Σύνδεσμοι

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά ισπανικά )

ΑΓΓΛΙΚΑ


- Νηπιακά (για μικρούς μαθητές)
- Μαθητών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου
- Εντατικά Τμήματα
- Lower Cambridge (FCE) /Michigan (ECCE)
- Advanced Cambridge (CAE) /Michigan (ALCE)
- Proficiency Cambridge (CPE) /Michigan (ECPE)
-
Edexcel (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΛΟΝΔΙΝΟΥ)

Επίπεδα: Β1 (Intermediate), B2(Lower)
C1 (Advanced), C2(Proficiency)

- Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου: B2(Lower), C1 (Advanced), C2 (Proficiency)

Πτυχία ισοδύναμα των πτυχίων Cambridge & Michigan αναγνωρισμένα ΑΣΕΠ
- Palso (Beginners, Elementary.Basic)
- Ειδικά ταχύρρρυθμα τμήματα ενηλίκων
- TOEFL, IELTS, TOEIC, BEC

- City and Guilds - BUSINESS ENGLISH
- Ειδικά προγράμματα για ενήλικες σπουδαστές

General business (γενικά επιχειρηματικά αγγλικά)
Presentations (παρουσιάσεις)
Negotiations (διαπραγματεύσεις)
Correspondence(αλληλογραφία)
Communication (επικοινωνία)
Refresher courses (ανανεωτική εκπαίδευση)f

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ


-Kindergarten
-A',B',C' kinder
-Fit 1,2
-Grundstufe
-Mittelstufe
-Εντατικά ενηλίκων
-Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2, Γ1
-Palso(ZertifiKat Fur Anfanger.Elementarstufe,Grundstufe)
-Kleines Deutshes Sprachdiplom
-Grosses Deutshes Sprachdiplom

ΙΤΑΛΙΚΑ


-Preparatorio
-Medio
-Diploma di Lingua Italiana
-Εντατικά για Diploma σε 2 διδακτικές περιόδους
-CELI 1-5
-Ειδικά προγράμματα Ενηλίκων
-Κρατικού Πιστοποιητικού Επιπέδου Β2, Γ1
-Palso (elementare, intermedio, medio)

ΓΑΛΛΙΚΑ


- Cours 1, 2
-Delf A1-A2-B1-B2- Γ1 - Γ2
-Sorbonne1-2-3
-Εντατικά Ενηλίκων
-Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2.Γ1
-Palso (Niveau Debutant, Elementaire)

ΙΣΠΑΝΙΚΑ


Ταχύρυθμα τμήματα:
- C.I.E. - Inicial (A1-A2)
- D.I.E. - Intermedio (B1-B2)
- D.S.E. - Superior (C1-C2)


-ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

-ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

-ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

-ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Π.Μελά 75 - Κουφάλια Θεσσαλονίκης - τηλ. 23910 53324, Τηλ. & fax: 23910 21258 - e mail: sfetoudi@pel.forthnet.gr


BDC FG
ARISTON PROJECT for PARENTS only
Κύκλοι σπουδών
Συνεργάτες - Σχόλια
Βραβεύσεις
Σημεία υπεροχής
Photo gallery  
Τα νέα του CLUB μας


English version