ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Προφίλ Επικοινωνία Δυναμικό
Υπηρεσίες
Εκδηλώσεις
ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

-
Εκπαιδευτικό προσωπικό αποκλειστικά Πανεπιστημιακής κατάρτισης (ή και με Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών) με γνώσεις μεθοδολογίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, οργάνωσης μαθήματος, περαιτέρω επιμόρφωση σε εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υψηλές προσλαμβάνουσες και δια βίου κατάρτιση.

- Native Speakers, καθηγητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα που διδάσκουν, για μέγιστη προφορική και ακουστική εξάσκηση.

- Συνεχής ενημέρωση καθηγητών πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και βελτίωση μεθοδολογίας.

- Γραμματειακή υποστήριξη - επικοινωνία on-line.

f
f
Π.Μελά 75 - Κουφάλια Θεσσαλονίκης - τηλ. 23910 53324, Τηλ. & fax: 23910 21258 - e mail: sfetoudi@pel.forthnet.gr

BDC FG
ARISTON PROJECT for PARENTS only
Κύκλοι σπουδών
Συνεργάτες - Σχόλια
Βραβεύσεις
Σημεία υπεροχής
Photo gallery  
Τα νέα του CLUB μας


English version